Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “австрийски национален отбор”

Австрийският път – документът, причина за успехите на австрийския футбол

Обратното броене за Австрия приключи. Националният отбор на алпийската държава пое по австрийския път и успя да го извърви. Да, точно дотам, докъдето бе предвидено.…