Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “български стадиони”

Стадионите на България: Стадион “Пловдив”

Стадион “Пловдив” – стадионът, олицетворение на българския футбол. Стадион “Пловдив” се намира в град “Пловдив”. Бившето име на стадиона е “9-и септември”, а някои го…