Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “металург донецк”

Велизар Димитров – универсалният футболист

Днес ще ви разкажем историята на Велизар Димитров – футболист, който винаги се е отличавал с поливалентността си. Началото Велизар Димитров е роден на 13-ти…