Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “моделът бащица”

Финансово отвличане – как паричният излишък може да убие един клуб

Даниел Серехидо със специален материал за “Ритнитопъ”. Темата? Финансовото отвличане във футбола! Все по-често се случва богати хора, които често, но погрешно, се наричат “бизнесмени”,…