Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “соколето”

Георги Соколов – Соколето. Погубеният талант!

Георги Апостолов Соколов – Соколето е бивш български футболист, нападател (крило). Роден е на 19 юни 1942 г. в София. Георги Соколов започва кариерата си…