Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “таван на заплати”

Таван на заплатите

Таван на заплати – терминът говори сам за себе си, няма нужда от обяснение. Какво общо има това обаче с българския футбол? Може ли да…