Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “таланти зад граница”

Българските надежди зад граница: Лукас Петков

Отново е време за нашата рубрика, в която Ви представяме част от родните ни таланти зад граница. Днес ще Ви запознаем с Лукас Петков. Кой…

Българските таланти зад граница – Лазар Боянов

Отново е време за нашата рубрика, която ви представя родните ни таланти зад граница, а днес ще ви представим Лазар Боянов. А кой е Лазар…