Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “футболен план”

Повишаване на глобалната конкурентоспособност. Приоритет номер шест в стратегията на FIFA!

Що се отнася до нивото на футбола, разликата между различните региони на света непрекъснато се увеличава. FIFA трябва да предприеме конкретни стъпки за преодоляване на…