Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “футболен растеж”

Устойчиво увеличаване на приходите за по-нататъшно реинвестиране във футбола. Вторият приоритет на FIFA!

Инвестирането във футбола е основният приоритет на FIFA. Това е крайната цел, която стои зад редица програми, посветени на подпомагането на асоциациите членки и други…