Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “футболни правила”

Повишаване на ефективността и ефикасността на организацията. Приоритет номер три на FIFA!

Задължение на FIFA е да служи на футболното движение и да отговаря на нуждите на неговите членове. Как всъщност се случва това? За да направи…