Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “футболни приходи”

Положителените парични потоци: Ключът за финансовата устойчивост на футболния клуб

Входящите и изходящите парични потоци, и как те влияят върху финансовото здраве на футболния клуб! В света на футбола, успехът на един клуб не зависи…

Устойчиво увеличаване на приходите за по-нататъшно реинвестиране във футбола. Вторият приоритет на FIFA!

Инвестирането във футбола е основният приоритет на FIFA. Това е крайната цел, която стои зад редица програми, посветени на подпомагането на асоциациите членки и други…