Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “чипровци”

Стадионите на България: Добрите примери от малките към големите!

Стадионите “Кипровец” в Чипровци, “Крепост” в Хисаря и стадионът в Годлево – добрите примери сред българските стадиони! Инфраструктурата в българския футбол е на много лошо…