Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “щатите”

САЩ: зад Океана вече мирише на истински футбол!

Знаете ли, че САЩ е вторият най-голям инвеститор във футбола? Да, в този, нашия футбол, който “янките” наричат soccer. Всъщност в последните години популяризацията на…