Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “южна добруджа”

Ритнитопъ под румънска власт

Днес ще се върнем в началото на миналия век, когато Южна Добруджа е под румънска власт. Нека проследим как се зараждат българските отбори там. Началото…