Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “FIFA”

Повишаване на ефективността и ефикасността на организацията. Приоритет номер три на FIFA!

Задължение на FIFA е да служи на футболното движение и да отговаря на нуждите на неговите членове. Как всъщност се случва това? За да направи…

Устойчиво увеличаване на приходите за по-нататъшно реинвестиране във футбола. Вторият приоритет на FIFA!

Инвестирането във футбола е основният приоритет на FIFA. Това е крайната цел, която стои зад редица програми, посветени на подпомагането на асоциациите членки и други…

Модернизиране на регулаторната рамка в областта на футбола. Първият приоритет на FIFA.

Правилата, които регулират футбола, са създадени, за да защитават играта в нейната цялост. В днешния материал ще разгледаме как от FIFA възнамеряват да постигнат това.…