Press "Enter" to skip to content

Увеличаване максимално въздействието на FIFA върху развитието на футбола в световен мащаб. Седмата точка в програмата на FIFA!

Уставната цел на FIFA е постоянно да подобрява играта и да я популяризира в световен мащаб.

Това включва подобряване на футболното развитие, така че да има положително въздействие по целия свят, във всички дисциплини – независимо дали става въпрос за мъжки футбол, женски футбол, младежки футбол, футзал или плажен футбол.

Това ще може да се случи след изпълнението на тези четири точки:

  • Насърчаване на доброто управление

Доброто управление е предпоставка за развитието на на играта. След напредъка, постигнат от FIFA с прилагането на собствените си реформи, организацията трябва да продължи да насърчава принципите на доброто управление, като осигурява постоянна подкрепа и работи ефективно сътрудничество.

  • Засилване на глобалното присъствие

FIFA трябва да работи за географска близост със своите асоциации членки, като укрепи регионалните си офиси. От ключово значение за организацията е също така да осигури често взаимодействие със своите заинтересовани страни, например чрез предоставяне на индивидуални услуги, организиране на административни и образователни посещения или други дейности на място.

  • Насърчаване развитието на футболната инфраструктура

Футболната инфраструктура често е сърцето на една футболна общност. FIFA трябва да насърчава нейното развитие в световен мащаб, като прави солидни и устойчиви инвестиции, за да гарантира, че всяка асоциация членка може да се възползва от поне един топ стадион, отговарящ на стандартите на FIFA, както и от допълнителни тренировъчни съоръжения, игрища и малки стадиони. Съобразявайки се с проблемите на околната среда, FIFA следва също така да гарантира, че цялата инфраструктура, финансирана от Forward, отговаря на базовите стандарти за устойчивост.

  • Укрепване компетенциите на футболните специалисти по света

Футболната администрация играе решаваща роля за развитието на FIFA и ще продължи да създава условия за по-нататъшното професионализиране на своите асоциации-членки и техните служители чрез специални програми за изграждане на капацитет. FIFA следва също така да се съсредоточи върху обучението на футболни специалисти от целия свят чрез укрепване на академичната си мрежа и насърчаване на специално разработени образователни програми

Мнението на “Ритнитопъ”: С представянето на всеки следващ приоритет става все по-ясно колко усилия влага световната футболна централа, за да развива най-популярния спорт в света. Настоящата точка има точно тазси цел! Да укрепи влиянието на FIFA. Очаквайте съвсем скоро следващия приоритет от програмата им.

Be First to Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *